مقدمه

یکی از مهمترین دغدهای برنامه های شهری کنترل آب های سطحی وفاضلاب منازل و صنعتی می باشد. گروه فنی و مهندسی پارس نصب آفرین در رزومه درخشان خود اجرای خطوط فاضلاب شهر شیراز را دارد که یکی از مهمترین آنها اجرای خطوط انتقال فاضلاب بلوار شهید کسایی و فرهنگ شهر شیراز می باشد.

کار فرما:

شرکت آب و فاضلاب شیراز

مشاور:

ندارد

پیمانکار:

شرکت پارس نصب افرین

متراژکار ،احجام : اجرای خطوط انتقال فاضلاب با لوله های دوجداره کاروگیت به اقطار 200 تا 600 م.م و اجرای منهول های آجری و بتنی درجا وپیش ساخته