متراژکار ،احجام : اجرای لوله پلی اتیلن 200 م.م و اجرای خطوط فلزی به اقطار "12 و "16

مقدمه

اجرای دقیق خطوط انتقال آب پلی اتیلن یکی از مهمترین برنامه های اجرایی دفتر فنی و مهندسی پارس نصب آفرین است. لذا باحضور در پروژه فوق درایت مدیریتی و عملیاتی خود را نشان داده و با توجه به مشکلاتی از قبیل معارضات و عدم ناهماهنگی دستگاه های ذی ربط این شرکت توانسته پروژه فوق را در مدت زمان کوتاه به اتمام و تحویل کارفرما نماید.

کار فرما:

شرکت آب و فاضلاب شیراز

مشاور:

ندارد

پیمانکار:

شرکت پارس نصب افرین