متراژ کار: حجم مخزن 100 متر مکعب و حجم بتن ریزی بالغ بر 150 متر مکعب

مقدمه

آبرسانی به مناطق دور افتاده و مخصوصا در استان های با موقعیت جوی کویری و خشک یکی از مهم ترین دغدغه های کشور و مخصوصا این شرکت می باشد. اجرا وساخت مخازن آب بتنی و سازه های آبی یکی از تخصص های ما می باشد و با افتخار حضور در استان کرمان شهرستان سیرجان اقدام به ساخت مخزن آب شرب روستاهای نصیر آباد و گوش ترکی شهرستان سیرجان نموده.

کار فرما:

شرکت آب و فاضلاب سیرجان

مشاور:

شرکت آب و فاضلاب سیرجان

پیمانکار:

شرکت پارس نصب افرین